About Evolve

 

Evolve yw gwasanaeth pobl ifanc Cyngor Abertawe, sy'n cynnig amrywiaeth o wasanaethau i bobl ifanc a'u teuluoedd:

∙       Cefnogaeth gan weithiwr arweiniol, yn ystod amserau anodd.

∙       Cefnogaeth arbenigol mewn meysydd fel iechyd rhywiol, cam-drin yn y cartref,             ymddygiad cymryd risgiau a diogelwch ar-lein.

∙       Cyfleoedd i bobl ifanc y mae angen cefnogaeth ychwanegol arnynt i gael                cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant ac aros ynddynt.

Mae Evolve hefyd yn cynnwys:

∙       Info-Nation: siop dan yr unto i bobl ifanc sy'n cynnig gwybodaeth, cyngor a       chefnogaeth ar gyfer materion fel iechyd rhywiol, digartrefedd, gadael gofal, camddefnyddio sylweddau etc.

∙       Clybiau ieuenctid lleol sy'n cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd i bobl ifanc;

∙       Canolfannau Gweithgareddau Gŵyr sy'n cynnig amrywiaeth o weithgareddau preswyl ac awyr agored.

Gallwch gael mwy o fanylion drwy ffonio 01792 633954 neu e-bostio youth.service@swansea.gov.uk

EvolveYouth Centre Townhill

Amserau agor:

Nos Lun a nos Wener - 6pm 9pm

Nos Iau 6pm - 9pm

(i'w gadarnhau)

Tel: 01792 470270

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Instagram Social Icon
EvolveYouth Centre Gorsienon

Amserau agor:

Nos Lun, nos Fercher a nos Iau.

5.45pm - 8.45pm

Tel: 01792 892179

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Instagram Social Icon
EvolveYouth Centre Stadwen

Amserau agor:

Monday, Wednesday and Thursday.

5pm - 9pm

Tel: 01792 775088

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Instagram Social Icon
EvolveYouth Centre Blaen y maes

Amserau agor:

Monday, Tuesday, Thursday

 

6:30pm until 9:30pm

Tel: 01792 583469

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Instagram Social Icon